Intake: 75 euro

Sessie van één uur op de praktijk:
Tarieven vanaf 1 september 2022:

  • Psycholoog: 70 euro
  • Auticoach: 60 euro
  • Psychotherapeut: 60/65 euro
  • Gezinstherapie: 70 euro
  • Koppeltherapie: 70 euro
  • Studiebegeleiding: 60 euro
  • Heppie Massage: 60 euro (intake), 45 euro (sessie 45 min)

(School)overleg op verplaatsing: sessie praktijk + 5 euro (inclusief vervoerstijd, exclusief kilometervergoeding).

Psycho-educatie ASS op school of het werk: 75 euro per uur

Terugbetaling:

Annulatie:

  • Als u een afspraak hebt gemaakt en deze niet kan nakomen, is dit geen probleem. Maar we vragen wel om minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Zoniet rekenen we de prijs van de consultatie aan. Andere mensen kunnen sneller geholpen worden bij vroegtijdige annulatie. Dank voor uw begrip!!