1. Aanmelding: Doorverwijzing door een arts is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Tijdens het eerste contact (telefonisch of per mail) wordt een afspraak gemaakt voor het intakegesprek.
  2. Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek wordt uw vraag gelinkt aan de gepaste begeleiding. Dit houdt in dat u in begeleiding blijft bij de persoon van het intakegesprek of dat u wordt doorverwezen naar een collega binnen De Tuin Van Plato of een externe collega.
  3. Eerste gesprek: In dit gesprek wordt samen met u bekeken met welke frequentie de volgende gesprekken kunnen volgen. U kan zelf mits verwittiging op elk ogenblik de begeleiding beëindigen.
  4. Derde, vierde, vijfde,... gesprek: De inhoud van deze gesprekken wordt in samenspraak met u bepaald.