Aanbod


Psychologische en psychotherapeutische begeleiding

(faal)angst, depressieve gevoelens, zelfbeeld, perfectionisme, stress, piekeren, burn-out, verlieservaringen en angsten, emotionele problemen, perinatale begeleiding


Auticoaching

Psycho-educatie, verwerken van diagnose, emotieregulatie, tijdsplanning, organisatie van huishouden/werk/studie/vrijetijdsbesteding, sociale of relationele vaardigheden, eetproblemen, zelfbeeld, opvoedingsondersteuning, aanbieden van praktische handvaten in thuiscontext,afname sensorisch profiel


Psychotherapeutische begeleiding pril ouderschap 

 

Individueel gezinsaanbod:

 • Kinderwens
 • (Aanstaand) ouderschap: onzekerheden, eigen emoties als ouder, veranderende dynamieken
 • Fertiliteitstraject
 • Zorgen over baby: excessief huilen, slaap en/of eetmoeilijkheden, prikkelverwerking, ...
 • Interactie ouder(s) & baby
 • ...

 

In groep:

 • Mamakring Edegem: groepsaanbod binnen terugbetalingsconventie voor prille mama's en hun omgeving. Neem zeker een kijkje in onze brochure  of onze website voor meer informatie. 

 


Studiebegeleiding

Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ondersteuning bij studeren, omgaan met faalangst, aanleren van nieuwe studiemethodes, organiseren en plannen.


Koppeltherapie

Een specifieke vorm van therapie die zich bekommert om het aanpakken van structurele en communicatieproblemen, en spanningen tussen koppels. Centraal staan de patronen, het gedrag en de emoties van beide partners afzonderlijk en in relatie met elkaar.


Psychiatrische begeleiding

 

Enkel voor kinderen tot 11 jaar. 

 

Diagnostisch onderzoek is niet mogelijk. 

 


Oudertherapie

 

Voor wie?

 • Ouders met vragen, bezorgdheden of worstelingen in het opvoeden en laten opgroeien van hun kinderen. Of ouders die zoekende zijn in bepaalde facetten van de ontwikkeling van hun kind.

 

Wat?

 • Versterken van ouderrollen, opvoedingsondersteuning, emoties bij ouderschap en opvoeding bespreekbaar maken, zicht leren krijgen op interacties, ...

 

Hoe?

 • Gesprekken met één of beide ouders, ouder-kindgesprekken

Gezinstherapie 

Voor wie?

 • Gezinnen (ouders en kinderen) met bepaalde vragen of bezorgdheden rond de interacties met elkaar (spanningen, bepaalde levensgebeurtenissen, etc.).

 

Wat?

 • Samen op zoek gaan hoe te kunnen luisteren naar elkaar, te kunnen zeggen wat er thuis nog niet gezegd kon worden. Spanningen ontrafelen en zicht leren krijgen op dynamieken die hiertoe bijdragen. Helpen bruggen te slaan opdat ouders en kinderen elkaar meer kunnen verstaan. Ruimte maken voor worstelingen, aarzelingen en bezorgdheden van elk gezinslid. Iedereen zich gehoord laten voelen. Zicht leren krijgen op het ruimere (gezins)systeem. Een plek creëren waar diverse emoties en interacties van het gezinssysteem ruimte krijgen om er te 'zijn' en om zich zo nodig verder te ontpoppen. Een zoektocht naar meer verbinding met elkaar.

 

Hoe?

 • Via woorden maar ook via speelse communicatievormen. Gesprekken kunnen afgewisseld worden met individuele gesprekken én gezins-/of oudergesprekken.