Visie


 

380 voor Christus... Op een bank onder de olijfboom zit Plato, met twee van zijn leerlingen. Er heerst een gemoedelijke sfeer. De aanvaring met een bus in 1975 betekent het einde van de olijfboom. De geest van de oude schooltuin lijkt al veel langer verdwenen...

 

Wij vertrekken vanuit het gedachtegoed van de Griekse filosoof Plato met respect voor de eigenheid en interesses van ieder individu. Bij ons wordt stilgestaan bij de krachten die in elke persoon aanwezig zijn. Enkel een klimaat zonder druk kan een voedingsbodem vormen voor 'leren'. Door druk en stress tot een minimum te herleiden, krijgen verborgen talenten groeikansen.

 

Bij verhalen die uitzichtloos lijken, zoeken we samen naar nieuwe uitzichtpunten die wél toekomstpespectief bieden. Door de multidisciplinaire werking van De Tuin Van Plato wordt elk verhaal ook binnen het team vanuit verschillende perspectieven bekeken.