Gezinstherapie


Voor wie?

  • Gezinnen (ouders en kinderen) met bepaalde vragen of bezorgdheden rond de interacties met elkaar (spanningen, bepaalde levensgebeurtenissen, etc.).

 

Wat?

  • Samen op zoek gaan hoe te kunnen luisteren naar elkaar, te kunnen zeggen wat er thuis nog niet gezegd kon worden. Spanningen ontrafelen en zicht leren krijgen op dynamieken die hiertoe bijdragen. Helpen bruggen te slaan opdat ouders en kinderen elkaar meer kunnen verstaan. Ruimte maken voor worstelingen, aarzelingen en bezorgdheden van elk gezinslid. Iedereen zich gehoord laten voelen. Zicht leren krijgen op het ruimere (gezins)systeem. Een plek creëren waar diverse emoties en interacties van het gezinssysteem ruimte krijgen om er te 'zijn' en om zich zo nodig verder te ontpoppen. Een zoektocht naar meer verbinding met elkaar.

 

Hoe?

  • Via woorden maar ook via speelse communicatievormen. Gesprekken kunnen afgewisseld worden met individuele gesprekken én gezins-/of oudergesprekken.