Oudertherapie


Voor wie?

  • Ouders met vragen, bezorgdheden of worstelingen in het opvoeden en laten opgroeien van hun kinderen. Of ouders die zoekende zijn in bepaalde facetten van de ontwikkeling van hun kind.

 

Wat?

  • Versterken van ouderrollen, opvoedingsondersteuning, emoties bij ouderschap en opvoeding bespreekbaar maken, zicht leren krijgen op interacties, ...

 

Hoe?

  • Gesprekken met één of beide ouders, ouder-kindgesprekken